• abagus 4
  • abagus 3
  • abagus 2
  • abaqus 1
  • abaqus
پریسا فریدنی

مشخصات فردی:

 

نام : پریسا

نام خانوادگي : فریدنی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد عمران

 

سوابق کاری :

 

سوابق آموزشی :

 

 

 

  (ABAQUS CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY 

        مرکز آباکوس ایران ABAQUS.FEM.IR 

      مدرک نرم افزار آباکوس مقدماتی با نمره *** از 100

        تاریخ شروع دوره :  9 / 04 / 95

       تاريخ اخذ مدرك  10  :/ 06 / 95

 

 

 

پست الکترونيکي :

 

تلفن همراه :

 

بازديد : 1933 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : آباکوس عمران سازه آموزش ABAQUS آموزش نرم افزار آباکوس آموزش نرم افزار ABAQUS مدرک آباکوس مدرک ABAQUS

static ©

  • آمار کاربران