• abagus 4
  • abagus 3
  • abagus 2
  • abaqus 1
  • abaqus
شاهین شاهرودی

مشخصات فردی:

 

نام : شاهین

نام خانوادگي : شاهرودی

نام پدر : نورالدین

مليت : ایرانی

محل تولد : تهران

تاریخ تولد : 16 / 02 / 44

محل سکونت : تهران

شماره شناسنامه : 494

مدرک تحصیلی : مهندسی عمران

 

سوابق کاری :

 

سوابق آموزشی :

 

 

  (ABAQUS CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY 

        مرکز آباکوس ایران ABAQUS.FEM.IR 

      مدرک نرم افزار آباکوس مقدماتی با نمره 100 از 100

        تاریخ شروع دوره :  01 / 08 / 95

       تاريخ اخذ مدرك  29  :/ 09 / 95

 

 

 

پست الکترونيکي :

shahinshahroudi@yahoo.com

تلفن همراه :

09121955212

 
بازديد : 1858 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : آباکوس عمران سازه آموزش ABAQUS آموزش نرم افزار آباکوس آموزش نرم افزار ABAQUS مدرک آباکوس مدرک ABAQUS

static ©

  • آمار کاربران