• abagus 4
  • abagus 3
  • abagus 2
  • abaqus 1
  • abaqus
نحوه اسمبل کردن قطعات وقید گذاری هندسی در ABAQUSآباکوس

نحوه اسمبل کردن قطعات وقید گذاری هندسی در ABAQUSآباکوس

 

ممکن است در ماژول Part، بسته به نیاز مسئله ، هندسه های متفاوتی ایجاد شده باشد و یا همچنین در ماژول Propertyهر کدام از این هندسه ها ، جنس های متفاوتی نیز داشته باشند.

ولی هر کدام از این دو ماژول ، قطعات هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

اما در سومین ماژول موجود در نرم افزار ABAQUSآباکوس که ماژول Assemblyنام دارد ، این اجازه به کاربر داده میشود تا تمامی قطعات از پیش طراحی شده را وارد یک محیط واحد کرده و موقعیت قرار گیری آن ها را نسبت به یکدیگر تعیید کرد.

با استفاده از ابزار های موجود در این ماژول میتوان مجموعه قطعات را جابجا کرده ، نسبت به هم مقید نموده و یا از آن ها در راستای خطی یا شعایی تکثیر ایجاد نمود.

نکته مهم در این ماژول این است که وجود هرگونه ارتباطی بین قطعات صرفا از لحاظ مختصاتی میباشد و هندسه ها یکدیگر را درک نمیکنند. گویی که اصلا با هم ارتباطی ندارند. وظیفه چنین ارتباطاتی برعهده ماژول Interactionاست.

شایان ذکر است که وارد کردن حتی یک قطعه نیز در ماژول Assemblyضروری است ، زیرا سایر ماژول ها وابسته به محتوای هندسه های موجود در این ماژول هستند.

 

برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین وسرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید

 

بازديد : 1700 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : دوره آباکوس دوره ABAQUS کلاس آباکوس کلاس ABAQUS آموزش آباکوس آموزش ABAQUS آموزش نرم افزار آباکوس آموزش نرم افزار ABAQUS

static ©

  • آمار کاربران