• abagus 4
  • abagus 3
  • abagus 2
  • abaqus 1
  • abaqus
نحوه آنالیز مدل در ABAQUSآباکوس

 

نحوه آنالیز مدل در ABAQUSآباکوس

در سه ماژول قبل هندسه قطعه ، خواص ماده و موقعیت قرار گیری کلی مشخص شد.

اکنون نرم افزار ABAQUSآباکوس با در نظر داشتن چنین اطلاعات و فرضیاتی آماده دریافت اطلاعات مربوط به تحلیل مسئله است.

میتون ماژول Stepکه چهارمین ماژول موجود در نرم افزار ABAQUSآباکوس است را یکی از مهم ترین ماژول ها دانست. زیرا در این ماژول است که نوع حل و نوع حلگر در نرم افزار ABAQUSآباکوس و همچنین اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد خروجی های میدانی و زمانی مطلوب و متناسب با خواسته مسئله مشخص میشود.

این ماژول با داشتن کمترین ابزار ها ، نقش بسیار مهمی را در روند تحلیل یک مسئله بر عهده داشته و در صورت دادن اطلاعات غلط به نرم افزار ABAQUSآباکوس در زمنیه روند حل ، قطعا تحلیل مسئله به مشکل بر خورده و به پایان نمیرسد.

 

برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین وسرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید

بازديد : 794 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : دوره آباکوس دوره ABAQUS کلاس آباکوس کلاس ABAQUS آموزش آباکوس آموزش ABAQUS آموزش نرم افزار آباکوس آموزش نرم افزار ABAQUS

static ©

  • آمار کاربران