• abagus 4
  • abagus 3
  • abagus 2
  • abaqus 1
  • abaqus
نحوه بر همکنش سطح ها در ABAQUSآباکوس

 

نحوه بر همکنش سطح ها در ABAQUSآباکوس

 

در صورت وجود چند هندسه و وارد کردن آن ها در ماژول Assembly، قطعات فقط در موقعیتی نسبت به یکدیگر قرار گرفته و هیج ارتباط یا برهمکنشی با یکدیگر ندارند.

اما برای فهماندن ارتباط و برهمکنش بین سطوح مختلف قطعات باید به سراغ پنجمین ماژول موجود در نرم افزار ABAQUSآباکوس یعنی ماژول Interactionرفت.

با استفاده از ابزار ها این ماژول میتوان نحوه برهمکنش بین سطوح مختلف را مشخص کرده و همچنین قیودی را بر روی قطعات اعمال کرد.از جمله قید Rigid Bodyیا قید جسم صلب.

درصورتی که موارد مورد نظر در تحلیل ، بررسی برهمکنش سطوح اجسام با یکدیگر بوده ولی قیود لازم به اندازه کافی اعمال نشده باشند ، در تحلیل مسئله ، هندسه قطعات یکدیگر را درک نکرده و از یکدیگر عبور میکنند.

البته این نکته نباید فراموش شود درصورتی که تحلیل صرفا بر روی یک قطعه قرار باشد صورت گیرد ، عملا ماژول Interactionبلا استفاده بوده و کاربردی ندارد.

 

برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین وسرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید

 

بازديد : 787 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : دوره آباکوس دوره ABAQUS کلاس آباکوس کلاس ABAQUS آموزش آباکوس آموزش ABAQUS آموزش نرم افزار آباکوس آموزش نرم افزار ABAQUS

static ©

  • آمار کاربران