• abagus 4
  • abagus 3
  • abagus 2
  • abaqus 1
  • abaqus
دانه بندی هندسه قطعه و نحوه مش زدن در ABAQUSآباکوس

دانه بندی هندسه قطعه و نحوه مش زدن در ABAQUSآباکوس

 

تمام اطلاعات و مواردی که در ماژول های پیشین وارده شده است زمانی کاربردی بوده و باعث رسیدن به نتیجه مطلوب میشود که مهمترین قسمت تحلیل یعنی دانه بندی و بخش بندی هندسه قطعه به صورت صحیح ایجاد شده باشد.

اصول و روش حل مسائل در نرم افزار ABAQUSآباکوس بر اساس روش الان اجزاء محدود ( FEM) میباشد.

به این صورت که بجای تحلیل تمام هندسه مسئله و در نظر گرفتن تمام شرایط مرزی و بار گذاری های و ... بر روی کل مجموعه ، به بخش بندی یا دانه بندی کل هندسه پرداخته و آن را به قسمت های ریز تری تقسیم میکند که اصطلاحا به آن مش بندی میگویند. در این حالت ، تمامی فرضیات و شرایط مرزی به صورت مجزا بر روی هر کدام از این بخش های کوچک محاسبته شده و تحلیل میگردد و در نهایت مجموعه این تحلیل ها بر روی بخش های دانه بندی شده ، نتیجه نهایی را حاصل میکند.

حال اگر دانه بندی ها به صورت صحیحی صورت نگرفته باشند یعنی یا خیلی درشت یا حتی خیلی ریز در نظر گرفته شده باشند و یا از المان های غلطی برای دانه بندی استفاده شده باشد ، تاثیرش در نتیجه تحلیل و در نتیجه دقت تحلیل بسیار تاثیر گذار است.

از جمله حالت هایی که برای مش بندی هندسه قطعات در نرم افزار ABAQUSآباکوس استفاده میشود المان های مربعی یا مثلثی شکل در حالت دو بعدی و یا مکعبی و هرمی شکل در حالت 3 بعدی می باشد. نرم افزار ABAQUSآباکوس برای هندسه های ساده و معمولی مش بندی مربعی را اعمال میکند. میش بندی مربعی بهترین حالت مش بندی برای قطعات بوده و نتایج دقیق تری را نسبت به حالت های دیگر ایجاد میکند. اما اگر هندسه قطعه با پیچیدگی همراه باشد مثلا دارای انحناها و شکستگی های زیادی باشد ، دیگر نرم افزار ABAQUSآباکوس قادر به ایجاد دانه بندی های مربعی شکل نبوده و به ناچار دانه بندی را به صورت مثلثی اعمال میکند. البته میتوان با پارتیش بندی و تقسیم کردن بخش هایی از هندسه پیچیده به بخش های ساده تر ، مش بندی را با دقت بهتری به حالت مربعی در آورد.

برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین و سرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید

 

بازديد : 1067 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : دوره آباکوس دوره ABAQUS کلاس آباکوس کلاس ABAQUS آموزش آباکوس آموزش ABAQUS آموزش نرم افزار آباکوس آموزش نرم افزار ABAQUS

static ©

  • آمار کاربران