• abagus 4
  • abagus 3
  • abagus 2
  • abaqus 1
  • abaqus

صفحات سایت


نام صفحهبازدیدقابليت نمايش
· محمد امین حافظی کیا[2054]تمامی بازدیدکنندگان
· آرمین کیانفر[1536]تمامی بازدیدکنندگان
· فرشید صادقیان[920]تمامی بازدیدکنندگان
· علیرضا امیدی[1072]تمامی بازدیدکنندگان
· آمنه لهراسبی[1262]تمامی بازدیدکنندگان
· رامین حمزه ءِ[1232]تمامی بازدیدکنندگان
· سینا شایان فر[1240]تمامی بازدیدکنندگان
· امیر حسین ساعدی[1247]تمامی بازدیدکنندگان
· محمد رحیم اصلاح[1205]تمامی بازدیدکنندگان
· رکسانا سحابی[1313]تمامی بازدیدکنندگان
· محمد حسین شهریاری[1322]تمامی بازدیدکنندگان
· سامان سماک[1797]تمامی بازدیدکنندگان
· راه حل های صنعتی دستگاه های با تکنولوژی پیشرفته و الکترونی[1339]تمامی بازدیدکنندگان
· راه حل های صنعتی محصولات بسته بندی شده مصرف کننده[1314]تمامی بازدیدکنندگان
· تجهیزات صنعتی و مهندسی نرم افزار[1641]تمامی بازدیدکنندگان
· راه حل صنعت خودرو[1475]تمامی بازدیدکنندگان
· راه حل های صنعت هوا و فضا[1373]تمامی بازدیدکنندگان
· راه حل های صنعت علوم زندگی[1286]تمامی بازدیدکنندگان
· راه حل های صنعت دریایی و نفت و گاز[1782]تمامی بازدیدکنندگان
· آشنای با نحوه نمایش نتایج در ABAQUSآباکوس[1939]تمامی بازدیدکنندگان


static ©

  • آمار کاربران