• abagus 4
  • abagus 3
  • abagus 2
  • abaqus 1
  • abaqus

صفحات سایت


نام صفحهبازدیدقابليت نمايش
· محمد امین حافظی کیا[2276]تمامی بازدیدکنندگان
· آرمین کیانفر[1689]تمامی بازدیدکنندگان
· فرشید صادقیان[1004]تمامی بازدیدکنندگان
· علیرضا امیدی[1219]تمامی بازدیدکنندگان
· آمنه لهراسبی[1424]تمامی بازدیدکنندگان
· رامین حمزه ءِ[1398]تمامی بازدیدکنندگان
· سینا شایان فر[1386]تمامی بازدیدکنندگان
· امیر حسین ساعدی[1377]تمامی بازدیدکنندگان
· محمد رحیم اصلاح[1334]تمامی بازدیدکنندگان
· رکسانا سحابی[1462]تمامی بازدیدکنندگان
· محمد حسین شهریاری[1468]تمامی بازدیدکنندگان
· سامان سماک[2030]تمامی بازدیدکنندگان
· راه حل های صنعتی دستگاه های با تکنولوژی پیشرفته و الکترونی[1494]تمامی بازدیدکنندگان
· راه حل های صنعتی محصولات بسته بندی شده مصرف کننده[1459]تمامی بازدیدکنندگان
· تجهیزات صنعتی و مهندسی نرم افزار[1790]تمامی بازدیدکنندگان
· راه حل صنعت خودرو[1645]تمامی بازدیدکنندگان
· راه حل های صنعت هوا و فضا[1532]تمامی بازدیدکنندگان
· راه حل های صنعت علوم زندگی[1439]تمامی بازدیدکنندگان
· راه حل های صنعت دریایی و نفت و گاز[1955]تمامی بازدیدکنندگان
· آشنای با نحوه نمایش نتایج در ABAQUSآباکوس[2098]تمامی بازدیدکنندگان


static ©

  • آمار کاربران