• abagus 4
 • abagus 3
 • abagus 2
 • abaqus 1
 • abaqus

دوره


 _TITLE: راه حل های صنعتی دستگاه های با تکنولوژی پیشرفته و الکترونی

\r\n
\r\n راه حل های صنعتی دستگاه های با تکنولوژی پیشرفته و الکترونی
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n تکنولوژی SIMULIA برای برنامه های کاربردی دستگاه  های تکنولوژی پیشرفته و الکترونیک
\r\n
\r\n انجام شبیه سازی های دقیق برای اعتبار سنجی محیط درخواست شده
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \"\"
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل هایی که در دستگاه های الکترونیکی صنعت با تکنولوژی پیشرفته توسط SIMULIA انجام شده است :
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل تست سقوط و پایداری
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل فرکانس و ارتعاش 
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل مکانیزم
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل انتقال حرارت
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل الکترومغناطیس
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل اتصال لحیم
\r\n
\r\n سه نقطه آزمون خمش
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل خستگی حرارتی
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل صوتی (سمعک)
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل کاغذ جم چاپگر
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n برای مشاهده هر چه بیشتر عناوین و سر فصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید.


 _MORE

 _TITLE: راه حل های صنعتی محصولات بسته بندی شده مصرف کننده

\r\n راه حل های صنعتی محصولات بسته بندی شده مصرف کننده
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n تکنولوژی SIMULIA برای نرم افزار بسته بندی محصولات  مصرف کننده
\r\n
\r\n انجام شبیه سازی های دقیق برای اعتبار سنجی محیط های با حجم بالا
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \"\"
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل هایی در صنعت مصرف کننده محصولات بسته بندی شده با تکنولوژی SIMULIA انجام شده است
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل تست سقوط
\r\n
\r\n آنالیز مؤثر
\r\n
\r\n تحلیل تعامل ساختار سیالات
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل مواد لاستیک
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل مواد پلاستیک
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل مواد فوم
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل انتقال حرارت
\r\n
\r\n حمل و نقل و نصب و راه اندازی نیروی برآورد
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل Topload برای بطری
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل فشار بار
\r\n
\r\n آب بندی پیش بینی عملکرد
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل رفتار انصراف
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل قالب گیری تزریق پلاستیک
\r\n
\r\n رفتار ظرف مایع
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین وسرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: تجهیزات صنعتی و مهندسی نرم افزار

\r\n تجهیزات صنعتی و مهندسی نرم افزار
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n انجام شبیه سازی واقعی برای رفتارهای صنایع خاص.
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \"\"
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل هایی که در تجهیزات مهندسی و صنعتی صنعت با تکنولوژی SIMULIA انجام شده است :
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n توربین و چرخش دینامیک
\r\n
\r\n انعطاف پذیری و آسیب مدلسازی
\r\n
\r\n انتشار ترک
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل تماس دنده
\r\n
\r\n یاطاقان ¬ های توپ و تجزیه و تحلیل روغن
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل مواد سرامیک
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل خستگی
\r\n
\r\n فرکانس و ارتعاش تجزیه و تحلیل
\r\n
\r\n سینماتیک بدن سفت و سخت
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل انفجار انفجار
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل پیچ بار
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل جوش
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل خواص بتن
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل انتقال حرارت
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین وسرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n


 _MORE

 _TITLE: راه حل صنعت خودرو

\r\n راه حل صنعت خودرو
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n تکنولوژی SIMULIA برای کاربردهای خودرو
\r\n
\r\n انجام شبیه سازی های دقیق برای اعتبار سنجی محیط های امن
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \"\"
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل هایی که در صنعت خودرو با تکنولوژی SIMULIA انجام شده است
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل استفاده از تایر تماس
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل صدا استفاده از تایر
\r\n
\r\n رفتار محیط های آبی
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل سقوط ایمن
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل گسترش کیسه هوا 
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل صدمه کامپوزیت
\r\n
\r\n سینماتیک بدن سفت و سخت
\r\n
\r\n بهینه سازی توپولوژی (توسکا)
\r\n
\r\n ترمز
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل سیستم انتقال قدرت
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل خستگی (fe-safe)
\r\n
\r\n تعامل تست تصادف ساختگی
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین وسرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید

\r\n


 _MORE

 _TITLE: راه حل های صنعت هوا و فضا

\r\n راه حل های صنعت هوا و فضا
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n تکنولوژی SIMULIA برای کاربردهای هوافضا
\r\n
\r\n انجام شبیه سازی های دقیق برای اعتبار سنجی محیط های پیچیده
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \"\"
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل هایی که در صنعت هوافضا با تکنولوژی SIMULIA انجام شده است : 
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل شکست کامپوزیت
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل پرنده ضربه مستقیم
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل خستگی
\r\n
\r\n بهینه سازی توپولوژی
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل ارابه فرود
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل انتشار ترک
\r\n
\r\n لچکی های Stringer و t-joint
\r\n
\r\n صندلی ایمنی هواپیما 
\r\n
\r\n شکست کامپوزیت Ply 
\r\n
\r\n VCCT کامپوزیت و رویکرد منسجم
\r\n
\r\n لایه لایه شدن کامپوزیت
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل اتصال چسب
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل HVAC برای interiours
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین و سرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: راه حل های صنعت دریایی و نفت و گاز

\r\n  
\r\n
\r\n  راه حل های صنعت دریایی و نفت و گاز
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n تکنولوژی SIMULIA برای سازه های دریایی و نفت و گاز
\r\n
\r\n برنامه های کاربردی انجام شبیه سازی های دقیق برای محیط های سخت
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \"\"
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل هایی که در صنعت سازه های دریایی و نفت گاز با فناوری SIMULIA انجام میگردد : 
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل لوله
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل وضعیتی وخیم
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل خستگی
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل بارگذاری موجی شکل
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل نیروی پیچ 
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل واشر
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل انتشار ترک
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل تماس
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل کمانش
\r\n
\r\n تحلیل ارتعاشاتی
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل لاستیکی
\r\n
\r\n مهر و موم و تجزیه و تحلیل باربری
\r\n
\r\n سیستم های انتقال مواد و تجزیه و تحلیل پل و جرثقیل
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل انفجار ایمنی
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل ساختار خاک
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل ژئومکانیکی
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل شکست های بتنی
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل کامپوزیت
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل قطعات دوار
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل CFD
\r\n
\r\n تجزیه و تحلیل FSI
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین وسرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: آشنای با نحوه نمایش نتایج در ABAQUSآباکوس

\r\n آشنای با نحوه نمایش نتایج در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پس از آنکه روند تحلیل با موفقیت به پایان رسید میتوان نتایج حل مسئله را در دهمین ماژول موجود در نرم افزار ABAQUSآباکوس یعنی ماژول Visualization مشاهده نمود.

\r\n

\r\n در این ماژول میتوان تغییر شکل های ناشی از بارگذاری و شرایط مرزی را بر روی هندسه قطعه مشاهده نمود و یا آن را در حالت اینمیشن تماشا کرد.

\r\n

\r\n همچنین با توجه به در خواست خروجی های مورد نظر در ماژول Stepبه بررسی و مشاهده آن خروجی ها پرداخت.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین وسرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید _MORE

 _TITLE: ایجاد فرآیند تحلیل و نحوه سرعت دادن به حل در ABAQUSآباکوس

\r\n ایجاد فرآیند تحلیل و نحوه سرعت دادن به حل در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پس از اعمال تمامی اطلاعات لازم در ماژول های پیشین ، کافی است تا در نهمین ماژول از مجموعه ماژول های نرم افزار ABAQUSآباکوس یعنی ماژول Job، اقدام به شروع فرآیند تحلیل کرد.

\r\n

\r\n همچنین میتوان پروسه تحلیل را از نظر زمان شروع و یا میزان استفاده نرم افزار ABAQUSآباکوس از حافظه Memoryیا CPUکنترل نمود.

\r\n

\r\n با اتمام عملیات حل و نمایش عبارت Completedدر پنجره Job Managerمشخص میشود که تمامی اطلاعات ورودی به نرم افزارABAQUSآباکوس برای حل درست بوده و تحلیل با موفقیت به پایان رسیده است. حال کافیست برای نمایش نتایج به سراغ ماژول Visualisationرفت.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین وسرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید _MORE

 _TITLE: دانه بندی هندسه قطعه و نحوه مش زدن در ABAQUSآباکوس

\r\n دانه بندی هندسه قطعه و نحوه مش زدن در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمام اطلاعات و مواردی که در ماژول های پیشین وارده شده است زمانی کاربردی بوده و باعث رسیدن به نتیجه مطلوب میشود که مهمترین قسمت تحلیل یعنی دانه بندی و بخش بندی هندسه قطعه به صورت صحیح ایجاد شده باشد.

\r\n

\r\n اصول و روش حل مسائل در نرم افزار ABAQUSآباکوس بر اساس روش الان اجزاء محدود ( FEM) میباشد.

\r\n

\r\n به این صورت که بجای تحلیل تمام هندسه مسئله و در نظر گرفتن تمام شرایط مرزی و بار گذاری های و ... بر روی کل مجموعه ، به بخش بندی یا دانه بندی کل هندسه پرداخته و آن را به قسمت های ریز تری تقسیم میکند که اصطلاحا به آن مش بندی میگویند. در این حالت ، تمامی فرضیات و شرایط مرزی به صورت مجزا بر روی هر کدام از این بخش های کوچک محاسبته شده و تحلیل میگردد و در نهایت مجموعه این تحلیل ها بر روی بخش های دانه بندی شده ، نتیجه نهایی را حاصل میکند.

\r\n

\r\n حال اگر دانه بندی ها به صورت صحیحی صورت نگرفته باشند یعنی یا خیلی درشت یا حتی خیلی ریز در نظر گرفته شده باشند و یا از المان های غلطی برای دانه بندی استفاده شده باشد ، تاثیرش در نتیجه تحلیل و در نتیجه دقت تحلیل بسیار تاثیر گذار است.

\r\n

\r\n از جمله حالت هایی که برای مش بندی هندسه قطعات در نرم افزار ABAQUSآباکوس استفاده میشود المان های مربعی یا مثلثی شکل در حالت دو بعدی و یا مکعبی و هرمی شکل در حالت 3 بعدی می باشد. نرم افزار ABAQUSآباکوس برای هندسه های ساده و معمولی مش بندی مربعی را اعمال میکند. میش بندی مربعی بهترین حالت مش بندی برای قطعات بوده و نتایج دقیق تری را نسبت به حالت های دیگر ایجاد میکند. اما اگر هندسه قطعه با پیچیدگی همراه باشد مثلا دارای انحناها و شکستگی های زیادی باشد ، دیگر نرم افزار ABAQUSآباکوس قادر به ایجاد دانه بندی های مربعی شکل نبوده و به ناچار دانه بندی را به صورت مثلثی اعمال میکند. البته میتوان با پارتیش بندی و تقسیم کردن بخش هایی از هندسه پیچیده به بخش های ساده تر ، مش بندی را با دقت بهتری به حالت مربعی در آورد.

\r\n

\r\n برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین و سرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: نحوه وارد شدن نیرو ها و ایجاد شرایط مرزی در ABAQUSآباکوس

\r\n  

\r\n

\r\n نحوه  وارد شدن نیرو ها و ایجاد شرایط مرزی در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در ششمین ماژول موجود در نرم افزار ABAQUSآباکوس یعنی ماژول Loadمیتوان بارگذاری های مختلفی را بر روی بخش های مختلف قطعه اعمال کرد.

\r\n

\r\n با استفاده از اولین ابزار این ماژول یعنی Create Loadمیتوان بارگذاری هایی همچون فشار ، گشتاور ، نیروی متمرکز ، نیروی جاذبه و ... را در مراحل مختلف تحلیل اعمال کرد.

\r\n

\r\n همچنین میتوان با ابزار Create Boundary Conditionبه اعمال شرایط مرزی مورد نظر بر روی قطعه پرداخت و یا با استفاده از ابزار Create Predefined Fieldشرایط اولیه موجود در مسئله در لحظه ابتدایی همچون دمای قطعه ، سرعت و ... را مشخص نمود.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین وسرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: نحوه بر همکنش سطح ها در ABAQUSآباکوس

\r\n  

\r\n

\r\n نحوه بر همکنش سطح ها در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در صورت وجود چند هندسه و وارد کردن آن ها در ماژول Assembly، قطعات فقط در موقعیتی نسبت به یکدیگر قرار گرفته و هیج ارتباط یا برهمکنشی با یکدیگر ندارند.

\r\n

\r\n اما برای فهماندن ارتباط و برهمکنش بین سطوح مختلف قطعات باید به سراغ پنجمین ماژول موجود در نرم افزار ABAQUSآباکوس یعنی ماژول Interactionرفت.

\r\n

\r\n با استفاده از ابزار ها این ماژول میتوان نحوه برهمکنش بین سطوح مختلف را مشخص کرده و همچنین قیودی را بر روی قطعات اعمال کرد.از جمله قید Rigid Bodyیا قید جسم صلب.

\r\n

\r\n درصورتی که موارد مورد نظر در تحلیل ، بررسی برهمکنش سطوح اجسام با یکدیگر بوده ولی قیود لازم به اندازه کافی اعمال نشده باشند ، در تحلیل مسئله ، هندسه قطعات یکدیگر را درک نکرده و از یکدیگر عبور میکنند.

\r\n

\r\n البته این نکته نباید فراموش شود درصورتی که تحلیل صرفا بر روی یک قطعه قرار باشد صورت گیرد ، عملا ماژول Interactionبلا استفاده بوده و کاربردی ندارد.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین وسرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: نحوه آنالیز مدل در ABAQUSآباکوس

\r\n  

\r\n

\r\n نحوه آنالیز مدل در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n در سه ماژول قبل هندسه قطعه ، خواص ماده و موقعیت قرار گیری کلی مشخص شد.

\r\n

\r\n اکنون نرم افزار ABAQUSآباکوس با در نظر داشتن چنین اطلاعات و فرضیاتی آماده دریافت اطلاعات مربوط به تحلیل مسئله است.

\r\n

\r\n میتون ماژول Stepکه چهارمین ماژول موجود در نرم افزار ABAQUSآباکوس است را یکی از مهم ترین ماژول ها دانست. زیرا در این ماژول است که نوع حل و نوع حلگر در نرم افزار ABAQUSآباکوس و همچنین اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد خروجی های میدانی و زمانی مطلوب و متناسب با خواسته مسئله مشخص میشود.

\r\n

\r\n این ماژول با داشتن کمترین ابزار ها ، نقش بسیار مهمی را در روند تحلیل یک مسئله بر عهده داشته و در صورت دادن اطلاعات غلط به نرم افزار ABAQUSآباکوس در زمنیه روند حل ، قطعا تحلیل مسئله به مشکل بر خورده و به پایان نمیرسد.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین وسرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید _MORE

 _TITLE: نحوه اسمبل کردن قطعات وقید گذاری هندسی در ABAQUSآباکوس

\r\n نحوه اسمبل کردن قطعات وقید گذاری هندسی در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ممکن است در ماژول Part، بسته به نیاز مسئله ، هندسه های متفاوتی ایجاد شده باشد و یا همچنین در ماژول Propertyهر کدام از این هندسه ها ، جنس های متفاوتی نیز داشته باشند.

\r\n

\r\n ولی هر کدام از این دو ماژول ، قطعات هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

\r\n

\r\n اما در سومین ماژول موجود در نرم افزار ABAQUSآباکوس که ماژول Assemblyنام دارد ، این اجازه به کاربر داده میشود تا تمامی قطعات از پیش طراحی شده را وارد یک محیط واحد کرده و موقعیت قرار گیری آن ها را نسبت به یکدیگر تعیید کرد.

\r\n

\r\n با استفاده از ابزار های موجود در این ماژول میتوان مجموعه قطعات را جابجا کرده ، نسبت به هم مقید نموده و یا از آن ها در راستای خطی یا شعایی تکثیر ایجاد نمود.

\r\n

\r\n نکته مهم در این ماژول این است که وجود هرگونه ارتباطی بین قطعات صرفا از لحاظ مختصاتی میباشد و هندسه ها یکدیگر را درک نمیکنند. گویی که اصلا با هم ارتباطی ندارند. وظیفه چنین ارتباطاتی برعهده ماژول Interactionاست.

\r\n

\r\n شایان ذکر است که وارد کردن حتی یک قطعه نیز در ماژول Assemblyضروری است ، زیرا سایر ماژول ها وابسته به محتوای هندسه های موجود در این ماژول هستند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین وسرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تعیین خواص مواد در ABAQUSآباکوس

\r\n تعیین خواص مواد در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در نرم افزار ABAQUSآباکوس همواره بعد از ایجاد هندسه قطعه بصورت 3بعدی یا 2بعدی و مشخص شدن ساختار مدل مسئله از نظر جسم صلب یا صفحه و یا خط ، باید جنس قطعه را نیز مشخص کرد.

\r\n

\r\n در ماژول Propertyکه دومین ماژول در نرم افزار  ABAQUSآباکوس است ، میتوان مواردی اعم از خواص ماده ، نوع مقطع ، خواص کامپوزیتی ، جهت گیری خواص مواد ، مقاطع استاندارد و ... را مشخص کرد.

\r\n

\r\n با استفاده از ابزار های ماژول Propertyاست که مواردی چون چگالی ماده ، تعیین خواص در حالت الاستیک ، پلاستیک و یا خواص حرارتی را برای یک هندسه مشخص ، تعریف نمود

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین وسرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید _MORE

 _TITLE: ایجاد هندسه در ABAQUSآباکوس

\r\n  

\r\n

\r\n ایجاد هندسه در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n همواره اولین مرحله از روند تحلیل یک مسئله ، داشتن مدل و هندسه ای از آن است.

\r\n

\r\n خواه این هندسه در دیگر نرم افزار های طراحی ایجاد شده باشد و یا در ماژول طراحی خود نرم افزار ABAQUSآباکوس.

\r\n

\r\n اولین ماژول در نرم افزار ABAQUSآباکوس یعنی ماژول Partهمین وظیفه را بر عهده دارد ، یعنی ایجاد مدل مورد نظر از هندسه مسئله.

\r\n

\r\n با استفاده از ابزار موجود در این ماژول میتوان نوع هندسه قطعه را اعم از صلب یا صفحه ای بودن تعیین نمود که نقش بسیار مهمی را در ادامه روند تحلیل بر عهده دارد.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای مشاهده هرچه بیشتر کلاس آباکوس و عناوین وسرفصل های دوره آموزش نرم افزار آباکوس کلیک کنید _MORE

 _TITLE: دارندگان مدرک آباکوس

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دارندگان مدرک آباکوس

\r\n

\r\n ABAQUS Certificated

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  لیست کسانی که تا به حال موفق به دریافت مدرک FEM.IR شده اند :

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n نمره از 100

\r\n
\r\n

\r\n تاريخ پايان دوره

\r\n
\r\n

\r\n تاريخ شروع دوره

\r\n
\r\n

\r\n اسامی دارندگان مدرک

\r\n
\r\n 100\r\n 12 / 06 / 97\r\n 97 / 05/ 01\r\n

\r\n بهناز کاغذچی

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 95\r\n 04 / 09 / 96\r\n 96 / 07/ 15\r\n

\r\n احمد عابدین

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 100\r\n 29 / 09 / 95\r\n 95 / 08/ 01\r\n

\r\n شاهین شاهرودی

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 100\r\n 29 / 09 / 95\r\n 95 / 08/ 01\r\n

\r\n دانیال کاشانی

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n *\r\n 15 / 06 / 95\r\n 95 / 05 / 11\r\n

\r\n فرهاد علیزاده

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 100\r\n 15 / 06 / 95\r\n 95 / 05 / 11\r\n

\r\n غلامرضا عسگری 

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n *\r\n 15 / 06 / 95\r\n 95 / 05 / 11\r\n

\r\n علی ذاکری

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n *\r\n 15 / 06 / 95\r\n 95 / 05 / 11\r\n

\r\n سید محمد محمودی 

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 100\r\n 15 / 06 / 95\r\n 95 / 05 / 11\r\n

\r\n شیما ناصری زاده 

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n *\r\n 15 / 06 / 95\r\n 95 / 05 / 11\r\n

\r\n احمدرضا یسلیانی 

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n *\r\n 15 / 06 / 95\r\n 95 / 05 / 11\r\n

\r\n محمد کاظمی 

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n
\r\n *
\r\n 10 / 06 / 95\r\n 95 / 04 / 09\r\n

\r\n مجید باقری هفشجانی

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n *\r\n 10 / 06 / 95\r\n 95 / 04 / 09\r\n

\r\n مرجان دمیرچی

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n *\r\n 10 / 06 / 95\r\n 95 / 04 / 09\r\n

\r\n سحر یوسفی 

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n *\r\n 10 / 06 / 95\r\n 95 / 04 / 09\r\n

\r\n پریسا فریدنی 

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n *\r\n 10 / 06 / 95\r\n 95 / 04 / 09\r\n

\r\n آرزو تکبیری 

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n *\r\n 10 / 06 / 95\r\n 95 / 04 / 09\r\n

\r\n آرمان حاجیها

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n *\r\n 10 / 06 / 95\r\n 95 / 04 / 09\r\n

\r\n محمد امین حافظی کیا

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 100\r\n 19 / 05 / 95\r\n 95 / 04 / 15\r\n

\r\n آرمین کیانفر

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n *\r\n 19 / 05 / 95\r\n 95 / 04 / 15\r\n

\r\n علیرضا امیدی

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 80\r\n 19 / 05 / 95\r\n 95 / 04 / 15\r\n

\r\n آمنه لهراسبی

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 90\r\n 19 / 05 / 95\r\n 95 / 04 / 15\r\n

\r\n رامین حمزه ءِ

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 100\r\n 19 / 05 / 95\r\n 95 / 04 / 15\r\n

\r\n سینا شایان فر

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n *\r\n 12 / 05 / 95\r\n 95 / 04 / 08\r\n

\r\n امیر حسین ساعدی

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 100\r\n 12 / 05 / 95\r\n 95 / 04 / 08\r\n

\r\n محمد رحیم اصلاح

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 100\r\n 12 / 05 / 95\r\n 95 / 04 / 08\r\n

\r\n رکسانا سحابی

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 100\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n 12/  05 95

\r\n
\r\n
\r\n 95 / 04 / 08\r\n

\r\n محمد حسین شهریاری

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n *\r\n

\r\n 12 / 05 / 95

\r\n
\r\n 95 / 04 / 08\r\n

\r\n سامان سماک

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 95\r\n 92/10/20\r\n 92/10/08\r\n

\r\n محمد معمار افتخاری

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 92\r\n 91/08/05\r\n 91/06/17\r\n

\r\n رضا خراساني

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 87\r\n 91/08/05\r\n 91/06/17\r\n

\r\n محمد مهدي اشرفيان

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 80\r\n 91/07/01\r\n 91/05/09\r\n

\r\n سجاد مومني

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 80\r\n 91/07/01\r\n 91/05/09\r\n

\r\n محمد توسيرکاني

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 87\r\n 91/07/01\r\n 91/05/09\r\n

\r\n مهدي بيات

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 85\r\n 91/05/05\r\n 91/01/28\r\n

\r\n سليم عليزاده

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 87\r\n 91/05/05\r\n 91/01/28\r\n

\r\n رامين حسيني

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 75\r\n 91/05/05\r\n 91/01/28\r\n

\r\n محسن سلطاني

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 80\r\n 91/05/05\r\n 91/01/28\r\n

\r\n امير منصوري

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 80\r\n 91/03/20\r\n 91/02/09\r\n

\r\n حامد درخشش فر

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 95\r\n 91/03/20\r\n 91/02/09\r\n

\r\n پرنيان روحاني

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 97\r\n 91/01/21\r\n 90/11/03\r\n

\r\n محمد الم لي

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 90\r\n 91/01/21\r\n 90/11/10\r\n

\r\n بهمن کاوه يي

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 87\r\n 91/01/21\r\n 90/11/10\r\n

\r\n حسين محتشمي

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 87\r\n 91/01/21\r\n 90/11/10\r\n

\r\n احمد منصوريان

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 95\r\n 91/01/21\r\n 90/11/10\r\n

\r\n محمد ملايم

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 85\r\n 90/11/03\r\n 90/09/05\r\n

\r\n احسان عظيمي

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 90\r\n 90/11/03\r\n 90/09/05\r\n

\r\n حميد افشار

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 80\r\n 90/11/03\r\n 90/09/05\r\n

\r\n امير حسن زيدي

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 85\r\n 90/11/03\r\n 90/09/05\r\n

\r\n محمد استاد حسن بنايي

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 80-B\r\n 90/08/11\r\n 90/06/02\r\n

\r\n فيروژه لشکري

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 85-A\r\n 90/08/11\r\n 90/06/02\r\n

\r\n خاطره آذرانداز

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 87-A\r\n 90/08/11\r\n 90/06/02\r\n

\r\n مجيد محمدحسني

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 75-B\r\n 90/08/11\r\n 90/06/02\r\n

\r\n سعيد مهرابيان

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 85-A\r\n 90/08/11\r\n 90/06/02\r\n

\r\n امير بابايي

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 90-A\r\n 90/08/11\r\n 90/06/02\r\n

\r\n زهره جهانگيري

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 75-B\r\n 90/08/11\r\n 90/06/02\r\n

\r\n محمدصالح اسدي

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 90-A\r\n 90/08/11\r\n 90/06/02\r\n

\r\n محسن دادخواه فر

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 80-B\r\n 90/08/11\r\n 90/06/02\r\n

\r\n هومن ايرانمنش

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 80-B\r\n 90/08/11\r\n 90/06/02\r\n

\r\n صديقه فارسي زاده

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 100\r\n 90/04/04\r\n 90/02/24\r\n

\r\n مهشيد شکيبا

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 85\r\n 90/04/04\r\n 90/02/24\r\n

\r\n رضا اروجي

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 94\r\n 90/04/04\r\n 90/02/24\r\n

\r\n حسين حاجي زاده نارستان

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 100\r\n 90/02/30\r\n 90/01/26\r\n

\r\n محمدرضا ساکت

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 85\r\n 90/02/30\r\n 90/01/26\r\n

\r\n فرشاد حيدري روحي

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 78\r\n 89/12/27\r\n 89/11/22\r\n

\r\n مهدي مالمير

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 85\r\n 89/12/27\r\n 89/11/22\r\n

\r\n طيبه الهي فر

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 74\r\n 89/12/27\r\n 89/11/22\r\n

\r\n سيد محمد حسين مير گيلاني

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 91\r\n 89/12/27\r\n 89/11/22\r\n

\r\n امير محمودي مطلق

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 82\r\n 89/11/15\r\n 89/10/03\r\n

\r\n محمد رسول فرزانه

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 80\r\n 89/11/15\r\n 89/10/03\r\n

\r\n حميد ده بزرگي

\r\n

\r\n رزومه

\r\n
\r\n 65\r\n 89/11/15\r\n 89/10/03\r\n

\r\n مهدي بدري پور

\r\n
\r\n

\r\n * كساني كه هنوز پروژه خود را تحويل نداده اند.

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n رزوم _MORE

 _TITLE: آشنایی با آباکوس

\r\n مقدمه ای برروش اجزاء محدودFEM

\r\n

\r\n آباکوس ABAQUS و اجزای محدود

\r\n

\r\n  روش اجزاء محدود روشی برای تحلیل سازه ها، حرکت سیالات، انتقال حرارت، مسائل موج وآکوستیک و. . . است. مفهوم اساسي روش مذکور اين است كه هر متغير ميداني پيوسته مثل سرعت، تنش، فشار يا دما مي تواند با يك مدل مجزا كه از مجموعه اي از متغيرهاي ميداني پيوسته قطعه قطعه تشكيل شده، تقريب زده شده واين متغيرها روي تعداد محدودي از زير مجموعه ها تعريف مي شوند.در روش اجزاء محدود سازه مورد نظر به اشكال گسسته كه المان ناميده مي شوند تقسيم بندی می شود. انواع المانها شامل یک بعدی خطی، دو بعدی صفحه ای و سه بعدی حجمی می باشند که بسته به ابعاد ونوع مسئله مورد نظر استفاده می گردند. این المان ها درنقطه هايي مشخص به نام گره به یکدیگر متصل می شوند. چون تغيير واقعي متغير ميداني در داخل محيط پیوسته شناخته شده نيست، توابع تقريب زننده اي براي توصيف تغييرات اين ميدان مورد نياز است.

\r\n

\r\n    اين توابع تقريب زن، كه به عنوان توابع ميانياب نیز شناخته مي شوند، در گره ها بر حسب مقادير متغير ميداني تعريف مي شوند. هنگامي كه معادلات ميدان مثل معادلات تعادل يا موازنه حرارتي براي كل جسم نوشته مي شوند، مجهول هاي جديد مقادير گره اي مربوط به متغير ميدان خواهند بود. با حل معادلات ميدان كه معمولا به شكل ماتريس هاي نواري هستند، مقدارمتغير ميدان درگره ها مي تواند از طريق مونتاژ عناصر بدست آيد. روش المان های محدود، از نظر مفهومي ساده بوده و براي كار با محدوده گسترده اي از اجسام تركدار دو و سه بعدي بكار برده شده اند. درشکل زیر نمونه ای ازمدل اجزاءمحدود برای یک جسم ترکدار نمایش داده شده است .

\r\n

\r\n \"آباکوس

\r\n

\r\n نمونه ای ازمدل اجزاء محدود برای یک جسم ترکدار

\r\n

\r\n آباکوس - نمونه تحلیل در آباکوس ABAQUS

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n    در حال حاضر مقالات متعددی درمورد کاربرد روش اجزاء محدود برای حل مسائل مکانیک شکست وجود دارد.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n نرم افزار اجزاء محدودآباکوس  ABAQUS

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n امروزه نرم افزارهاي اجزاء محدود زيادي وجود دارند، كه مسائل مهندسي را بر مبناي روش المان هاي محدود حل مي نمایند و نتايج خوبي را نيز جهت استفاده به كاربران خود داده اند.کسانی که در حوزه مكانيك شكست فعالیت دارند به خوبی می دانند که يكي از نرم افزارهايي كه قدرت و قابليت هاي بالايي در زمينه مسائل مربوط به اين حوزه را دارد، نرم افزار المان محدود ABAQUSمي باشد. دردنیای صنعتی امروزهمزمان با پیشرفت تکنولوژی وتولید وسایل وقطعات پیچیده وحساس، لزوم استفاده از روشهای علمی مناسب برای کاهش هزینه وزمان و همچنین پاسخگوئی به مشکلات و نیازهای صنایع در این زمینه مطرح می­باشد. چرا که تنها با تکیه برتجربیات، نمی توان پاسخگوی طراحی وتولید مناسبی از محصولات پیچیده ودقیق بود. استفاده از نرم افزارهای تخصصی درتحلیل مسایل تحقیقاتی و صنعتی، ابزاری قوی برای تخمین وپیش بینی شرایط به شمارمی آیند. به طوری که می توان گفت امروزه هریک از شاخه­های علوم به روشهای مستقیم وغیر مستقیم ازاین ابزار قوی بهره می گیرند.

\r\n
\r\n

\r\n درمیان نرم افزارهای زیادی که برمبنای روش اجزاء محدود عمل می کنند، یکی از معتبرترین و قویترین نرم افزارهایی است که مهندسان و محققان ازآن به عنوان ابزاری سودمند در جهت رفع نیازهای خود بهره می گیرند،

\r\n

\r\n  ABAQUSاست. امروزه اکثر مقالات نشریات معتبر بین المللی در زمینه علم مکانیک شکست نیز ازاین نرم افزار به عنوان یک منبع قوی علمی وتحلیلی استفاده کرده اند.

\r\n

\r\n از مزایای این نرم افزار نسبت به دیگر نرم افزارهای موجود می توان به موارد زیر اشاره نمود:

\r\n

\r\n - توان بالای تحلیل مسائل غیر خطی نظیر رفتارپلاستیک وتغییر شکلهای بزرگ

\r\n

\r\n - تحلیل شکست قطعات ورشد ترک علاوه برجوانه زنی که بدین ترتیب می توان رشد دینامیکی ترک را درمواد ایزوتروپ ومواد مرکب پیش بینی نمود.

\r\n

\r\n - دارا بودن قابلیت های ویژه در حوزه مسائل مربوط به مواد کامپوزیت

\r\n

\r\n - توانایی حل مسائل گوناگون به دو روش ضمنی وصریح

\r\n

\r\n - وجود زیر برنامه های مختلف در این نرم افزار و دسترسی آسان به آنها که بدین ترتیب می توان از تئوری های به کار رفته در حل هر مساله آگاهی یافت.

\r\n

\r\n به طوری که سهولت دستیابی وفهم نحوه عملکرد زیر برنامه های این نرم افزار موجب گشته تا مجامع دانشگاهی بین المللی ازآن بیش از نرم افزارهای دیگر در مقاله های علمی منتشر شده استفاده کنند. این بدین معنا است که کاربر می تواند تمام زیر برنامه های مرتبط با موضوع کارخود را درمحیط نرم افزار تغییر داده ودرحقیقت ازآن به نفع خود استفاده کند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرينات آموزشي نرم افزار ABAQUS

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: دوره آموزشی نرم افزار آباکوس

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n دوره  آموزش جامع نرم افزار آباکوس ABAQUS

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n تقویم آموزشي مرکز آموزش آباکوس ایران ( برنامه ترم زمستان1397 )

\r\n

\r\n مدرس : مهندس علی حافظی کیا

\r\n
\r\n

\r\n نام دوره

\r\n
\r\n

\r\n تاريخ برگزاري

\r\n
\r\n

\r\n  مدت  (ساعت)

\r\n
\r\n

\r\n زمان برگزاري

\r\n
\r\n

\r\n شهريه (تومان)

\r\n
\r\n

\r\n آموزش جامع آباکوس

\r\n

\r\n ABAQUS

\r\n
\r\n

\r\n 25 / 11 / 97

\r\n

\r\n در 7 هفته

\r\n
\r\n 28\r\n

\r\n پنجشنبه ها

\r\n

\r\n ساعت 17 - 21

\r\n
\r\n 440,000
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n آموزش آباکوسABAQUS

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فقط جهت هماهنگی و رزرو در کلاس های آباکوس ABAQUS با تلفن مستقیم 09126764127

\r\n

\r\n و یا تلفن ثابت 22614426 تماس حاصل فرمایید.

\r\n

\r\n و برای انجام پروژه های دانشجویی با آدرس ایمیل ABAQUS.FEM.IRAN@GMAIL.COM با ما در تماس باشید.

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای مشاهده فهرست آموزشی دوره جامع آباکوس بر روی اینجا کلیک کنید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دوره آموزشی جامع نرم افزار ABAQUS

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آموزش آباکوس 

\r\n

\r\n سرفصل های آموزشی دوره ABAQUS

\r\n

\r\n مخصوص مهندسین مکانیک ، عمران ، هوافضا و بیومکانیک

\r\n

\r\n مدت دوره: 28ساعت

\r\n

\r\n پیش نیاز: آشنایی با نرم افزار های مدل سازی

\r\n

\r\n محتوای دوره

\r\n

\r\n مقدمه ای بر روش اجزا محدود و بیان دلایل نیاز به نرم افزار Abaqus

\r\n

\r\n آشنایی با قسمت های مختلف  Abaqusو ارتباط آن با سایر نرم افزارها

\r\n

\r\n یادگیری روند مذل سازی و آماده سازی برای تحلیل مجموعه های مختلف در قالب 10 مثال (جهت آشنای سطحی با نرم افزار)

\r\n

\r\n بهره گیری از چندین ساعت ویدیوی آموزشی به عنوان تمرین های مجزا و مختلف

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ( برای آشنایی هرچه بیشتر با سر فصل ها ، میتوانید بر روی اسم سر فصل ها کلیک نمایید. )

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  ·        ایجاد هندسه در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ·        تعیین خواص مواد در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n مواد الاستیک در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n مواد پلاستیک در ABAQUSاباکوس

\r\n

\r\n مواد کامپوزیت در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n آشنایی با نحوه تعریف مقطع اعضای خرپا در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ·        نحوه اسمبل کردن قطعات وقیود گذاری هندسی در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n نحوه کار با نمونه های مدل در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ·        نحوه آنالیز مدل در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n استاتیکی

\r\n

\r\n دینامیکی

\r\n

\r\n کمانش

\r\n

\r\n ارتعاشات

\r\n

\r\n حل همزمان حرارتی ودینامیکی

\r\n

\r\n حل برخورد

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ·        نحوه بر همکنش سطح ها در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n برخورد هرتز

\r\n

\r\n انتقال حرات جابجای

\r\n

\r\n انتقال حرارت تشعشعی

\r\n

\r\n اصطکاک

\r\n

\r\n استفاده از قیود

\r\n

\r\n استفاده از رابطه ها

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ·        نحوه  وارد شدن نیرو ها و ایجاد شرایط مرزی در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n تک نیروی

\r\n

\r\n فشاری

\r\n

\r\n برشی

\r\n

\r\n خطی

\r\n

\r\n هارمونیک

\r\n

\r\n ضربه ای

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ·        دانه بندی هندسه قطعه و نحوه مش زدن در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n مفهوم دانه بندی

\r\n

\r\n دانه بندی مدل

\r\n

\r\n کمیت دانه بندی

\r\n

\r\n ویژگی های الگوریتم خاص مش زدن

\r\n

\r\n مش بندی قطعات پیچیده و روش مش زدن آنها

\r\n

\r\n استقلال از مش

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ·        ایجاد فرآیند تحلیل و نحوه سرعت دادن به حل در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ·        آشنای با نحوه نمایش نتایج در ABAQUSآباکوس

\r\n

\r\n نمایش کانتور وتنظیمات مربوط

\r\n

\r\n نحوه انتخاب متغییرهای مختلف جهت نمایش

\r\n

\r\n نمایش اطلاعات بصورت نموداری

\r\n

\r\n نحوه ذخیره داده ها بصورت جدول

\r\n

\r\n نحوه ایجاد فیلم

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آموزش نرم افزار آباکوس

\r\n

\r\n سرفصل های مجزای دورهABAQUS

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n تعیین خواص (پلاستیک و شکست) در ABAQUSنرم افزارآباکوس
 • \r\n
 • \r\n تعیین خواص برای حل خستگی در نرم افزار ABAQUSآباکوس
 • \r\n
 • \r\n تحلیل جوش - نحوه مدل کردن جوش و نصب دادن خواص مکانیکی آن در ABAQUSآباکوس
 • \r\n
 • \r\n تحلیل چسبندگی در ABAQUSآباکوس
 • \r\n
 • \r\n تحلیل دینامیکی پیشرفته در نرم افزارABAQUSآباکوس
 • \r\n
 • \r\n تحلیل پل های بتنی FRP در ABAQUSنرم افزارآباکوس
 • \r\n
 • \r\n حل کوپل شده استاتیک دینامیکی حرارتی در نرم افزارABAQUSآباکوس
 • \r\n
 • \r\n حل پیشرفته ارتعاشاتی در نرم افزارABAQUSآباکوس
 • \r\n
 • \r\n برهم کنش پیشرفته Advance Interaction در ABAQUSآباکوس
 • \r\n
 • \r\n تعریف ترک در ABAQUSنرم افزارآباکوس
 • \r\n
 • \r\n تحلیل دیوارهای برشی در ABAQUSآباکوس
 • \r\n
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  


 _MORE

static ©

 • آمار کاربران